Những loài chó hung dữ nhất thế giới

Alaskan Malamutes

 

Boxer

Chow Chow

Dalmatian

Doberman Pinschers

German Shepherds

Huskies

Pit Bulls

Presa Canario

Rottweilers

 

Bình luận

Cùng thể loại

Lượt xem: 238
1 year 1 day ago
Lượt xem: 276
1 year 1 day ago
Lượt xem: 232
1 year 1 day ago
Lượt xem: 272
1 year 1 day ago
Lượt xem: 306
1 year 1 day ago
Lượt xem: 509
1 year 2 weeks ago
Lượt xem: 314
1 year 2 weeks ago
Lượt xem: 487
1 year 2 weeks ago
Lượt xem: 490
1 year 3 weeks ago
Lượt xem: 246
1 year 3 weeks ago
Lượt xem: 283
1 year 3 weeks ago
Lượt xem: 236
1 year 3 weeks ago