Những loài chó hung dữ nhất thế giới

Alaskan Malamutes

 

Boxer

Chow Chow

Dalmatian

Doberman Pinschers

German Shepherds

Huskies

Pit Bulls

Presa Canario

Rottweilers

 

Bình luận

Cùng thể loại

Lượt xem: 191
9 months 2 weeks ago
Lượt xem: 224
9 months 2 weeks ago
Lượt xem: 188
9 months 2 weeks ago
Lượt xem: 214
9 months 2 weeks ago
Lượt xem: 250
9 months 2 weeks ago
Lượt xem: 433
10 months 14 hours ago
Lượt xem: 245
10 months 14 hours ago
Lượt xem: 393
10 months 14 hours ago
Lượt xem: 409
10 months 4 days ago
Lượt xem: 195
10 months 4 days ago
Lượt xem: 243
10 months 4 days ago
Lượt xem: 199
10 months 5 days ago